Kruntide hinnad

KRUNTIDE HINNAD

Elamukrundi müügihind sisaldab:

 • kinnistu maksumust
 • liitumistasu tsentraalse veetrassiga, liitumispunktiga krundi piiril
 • liitumistasu tsentraalse kanalisatsioonitrassiga, liitumispunktiga krundi piiril
 • võimalust liituda elektrivõrguga, liitumispunktiga krundi piiril
 • võimalust liituda AS Telia Eesti optilise sidekaabliga Rukkilille teel
 • Rukkilille tee elurajooni piires kruntide vahelisi tolmuvaba kattega siseteid (tänavat), rajatuna krundi piirini
 • tänavavalgustust Rukkilille tee elurajoonis
Krundi number Suurus (m2) Peakaitse* 3x(A) Hind EUR/m2 Hind kokku EUR Katastritunnus Tehing
1 1 711 müüdud
2 1 934   müüdud
3 1 959 müüdud
4 2 554 müüdud
5 1 546 müüdud
6 1 901 müüdud
7 1 512 müüdud
8 1 959 müüdud
9 1 983 müüdud
10 1 560 broneeritud
11 2 016 müüdud
12 1 656 müüdud
13 2 037 müüdud
14 1 873 müüdud
15 2 191 müüdud
16 1 542 müüdud
17 1 815   müüdud
18 1 894 müüdud
19 1 787   müüdud
20 1 978 müüdud
22 1 555 müüdud
24 2 194 müüdud
Jõeääre tee 2 1 589 müüdud

* Eesti Energia poolt paigaldatud transiitkilpide magistraaltoitekaablid võimaldavad suurendada kruntide elektriliitumiskilpide peakaitsme suurust. See tähendab, et Eesti Energialt on võimalik olemasolevale peakaitsme suurusele ampreid (A) juurde osta vastavalt tegelikule elektrienergia tarbimise vajadusele.

DETAILPLANEERING

Nõuded kruntidele ehitatavatele hoonetele on fikseeritud Jõeääre (Rukkilille elurajooni) detailplaneeringus.:

 • Rukkilille tee elurajooni ala on suurusega 6,5 ha, mis on jagatud 23-ks elamukrundiks, mille sihtotstarbeks on elamumaa.
 • Hoonete suurim lubatud arv ühel krundil on 3. Kõik planeeritavad hooned peab rajama detailplaneeringus fikseeritud hoonestusalasse vastavalt ehitusõigusele.
 • Hoonete suurim lubatud ehitusalane pindala on 400 m2.
 • Hoonete suurim lubatud kõrgus on 7,5 m ja katusekalle 18-35 kraadi.
 • Hoonete korruselisusega on lubatud krundile ehitada ainult ühekorruselisi hooneid, millele võib lisada katusekorruse.
 • Hoonete viimistlusmaterjalidest on lubatud kasutada puitu, krohvi või kivi.
 • Planeeringualal olevate kruntide ümber on soovitav rajada piirded. Piirete suurim lubatud kõrgus on 1,5 m.
 • Planeeringualal on hoonete kütmine ette nähtud lokaalsete kateldega (või ahjudega). Rukkilille tee elurajoonis väärtustatakse tervislikku ja keskkonnasäästlikku mõtteviisi. Sellega tuleks arvestada ka kütteliiki valides. Võimalikud kütteallikad planeeritaval alal on elektri-, vedel-, tahke- ning alternatiivne küte (päikeseenergia, maaküte jne).

Ootame Sind ja Sinu pere kruntidega tutvuma!